EXPLORE

Yi Ryo Pan Fried Buns

252 Bank St, Ottawa, ON K2P 1X4, Canada

(613) 231-6888

Yi RYO pan fried buns is located on downtown Bank. We serve authentic Shanghai style pan fried buns (Shengjian Bao).

Gallery